အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆/၂၀၂၁) – အမည်ပျက်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း (ဝန်ကြီးရုံး၊ OGPD၊ PPRD၊ MOGE၊ MPE)

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share