အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၉/၂၀၂၁) - တင်ဒါဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများအား အမည်မည်းစာရင်းသွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share