လဖိုင်မော်ထွန်းအောင်

ပြည်ထောင်စုဒုဝန်ကြီး

လဖိုင်မော်ထွန်းအောင်သည် လွန်ခဲ့သည့် (၁၅)နှစ်အတွင်း အရပ်ဖက်လူမှုရေးနယ်ပယ်သို့ ဝင်ရောက်ကာ ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် (၁၀)နှစ်တွင် အစိုးရ၊ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ လွတ်တော်၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ မိတ်ဖက်များ၊ စာနယ်ဇင်းများစသည့် ပက်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ပြည်သူများကို အကျိုးပြုသော ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပေးသော၊ လူမှုဘဝနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချစေရန်နှင့် ပပျောက်စေရန် ကောင်းမွန်သော မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများထွက်ပေါ်လာနိုင်အောင် မဟာဗျူဟာပိုင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်၊ မူဝါဒရေးရာ အကြံပြုတိုက်တွန်းမှုများ၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ထိုကာလများတွင် သုတေသနစာတမ်းများ၊ မှုဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ စာတမ်းငယ်များ၊ သုတေသနအစီအရင်ခံစာများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းချက်များ၊ မူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်သည့်မှုဝါဒစာတမ်းများ၊ စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ရာမှာလဲ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

ထို့အပြင် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အစိုးရအစုအဖွဲ့များကို သဘာဝသယံဇာတ စီမံမှုနှင့်ဆိုင်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုများလဲ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။

လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ Myanmar Compassion Project, World Vision Myanmar, Korea International Cooperation Agency (KOICA), Spectrum – SDKN, Another Development, Natural Resource Governance Institude စသည့်အဖွဲ့များတွင် အဆင့်ဆင့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ နောက်ဆုံး NRGI တွင် မြန်မာနိုင်ငံ မန်နေဂျာအထိ ခေါင်းဆောင်မှု တာဝန်များကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်လည်း မူဝါဒရေးရာများကို ထိရောက်စွာ ဖော်ဆောင်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်အောင် ပြည်သူ့ရေးရာဆိုင်ရာ သုတေသနအဖွဲ့အစည်း Another Development ကို ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး မဟာဗျူဟာအတိုင်ပင်ခံအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။