မူဝါဒများ

(၁) ကိုဗစ်ကာလသာမက ယခု စစ်အာဏာသိမ်းကာလအထိ ခံစားနေရသည့် ပြည်သူလူထုဝန်ထုပ် ဝန်ပိုး လျှော့ချရေး
(၂) ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ မပြတ်တောက်စေရေး
(၃) နိုင်ငံသားများပိုင်ဆိုင်သည့် ရင်းမြစ်များဖြစ်သော သယံဇာတများ၏ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်သည့် ပြည်တွင်းပြည်ပထုတ်ယူမှု လုပ်ငန်းများ Extractive Industries မှ ဝင်ငွေကို စစ်ကောင်စီ နှင့် လက်အောက်ခံများလက်သို့ မရောက်ရှိစေရေး
(၄) ပြည်သူနှင့်အတူ ရပ်တည်ကြသည့် ဝန်ထမ်းများအား ကူညီစောင့်ရှောက်အာမခံပေးရေး
(၅) နိုင်ငံ၏အနာဂတ် ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအတွက် မူဝါဒများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံသစ်များ ချမှတ်ရေး