၁။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဌာနခွဲများမှ CDM ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို အောက်ပါ အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စဥ် ဌာနအမည် နေ့ရက် ၁ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း ၁၃-၆-၂၀၂၁ ၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန ၁၆-၆-၂၀၂၁ ၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန် ၁၆-၆-၂၀၂၁ ၄ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင် ၁၇-၆-၂၀၂၁ ၅ မန္တလေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း ၁၇-၆-၂၀၂၁ ၆ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ၁၈-၆-၂၀၂၁ ၇ လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန ၁၈-၆-၂၀၂၁ ၈ ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဌာန ၁၉-၆-၂၀၂၁ ၉ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန် ၂၁-၆-၂၀၂၁ ၁၀ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့စီမံရေးဦးစီးဌာန …

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ လတ်တလောဆောင်ရွက်ချက်များ Read More »