လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ လတ်တလောဆောင်ရွက်ချက်များ

၁။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဌာနခွဲများမှ CDM ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို အောက်ပါ အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
စဥ် ဌာနအမည် နေ့ရက်
မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း
၁၃-၆-၂၀၂၁
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၁၆-၆-၂၀၂၁
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်
၁၆-၆-၂၀၂၁
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်
၁၇-၆-၂၀၂၁
မန္တလေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၇-၆-၂၀၂၁
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
၁၈-၆-၂၀၂၁
လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၈-၆-၂၀၂၁
ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဌာန
၁၉-၆-၂၀၂၁
မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်
၂၁-၆-၂၀၂၁
၁၀
ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့စီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၁-၆-၂၀၂၁
၁၁
ရေနံထွက်ပစ္စည်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန
၂၃-၆-၂၀၂၁
၂။ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အခြားအစည်းအဝေးများကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
စဥ် အဖွဲ့အစည်း နေ့ရက်
နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း (ဂျပန်-မြန်မာ)
၅-၇-၂၀၂၁
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ပညာရှင်များနှင့် အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေး
၁၀-၇-၂၀၂၁

၃။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရှင်များနှင့်လည်း ၆ ကြိမ် ဆွေးနွေးကြားနာခဲ့ပါသည်။


၄။ CDM အရာရှိများအား နိုင်ငံတကာပညာရှင်များက ပို့ချသော သင်တန်းများကို လည်း ၇-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share

ဆက်စပ်ပိုစ့်များ